News week
Tuptuś Odkrywca

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe Przed-Szkółka Barbara Gaczkowska-Różaoska realizuje projekt
z Funduszy Europejskich
„Dwujęzyczny Żłobek Artystyczny i Naukowy „Tuptuś Odkrywca” z siedzibą w Opolu tworzy 16 nowych miejsca opieki nad dziećmi do lat 3”.

 

 

Informacja „MALUCH+” 2020

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny

informacja o wyniku postępowania dot.”Wykonanie bezpiecznej nawierzchni”

informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe dot.: „Remont sali zabaw”

Zapytanie Ofertowe

Zał-1 Formularz Ofertowy

Zał-2 Istotne postanowienia umowy

Zał-3  Informacje dodatkowe

Informacja o wyniku postępowania dot.”Malowanie sali nr. 3″

informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania dot.”Montaż wykładziny podłogowej”

informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe dot. „Montaż wykładziny podłogowej”

Zapytanie ofertowe

Zał-1 Formularz Ofertowy

Zał-2 Istotne postanowienia umowy

Zał-3  Informacje dodatkowe

Informacja o wyniku postępowania dot. „Zakup akcesoriów łazienkowych”

informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania dot. „Zakup i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej”

informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania dot. „Zakup i montaż zabezpieczenia przeciwpożarowego”

informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania dot. „Zakup osprzętu elektrycznego”

informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe dot. „Zakup akcesoriów łazienkowych”

Zapytanie ofertowe

Zał-1 Formularz Ofertowy

Zał-2 Istotne postanowienia umowy

Zał-3  Informacje dodatkowe

Zapytanie ofertowe dot. „Zakup i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej”

Zapytanie ofertowe

Zał-1 Formularz Ofertowy

Zał-2 Istotne postanowienia umowy

Zał-3  Informacje dodatkowe

Zapytanie ofertowe dot. „Zakup i montaż zabezpieczenia przeciwpożarowego”

Zapytanie ofertowe

Zał-1 Formularz Ofertowy

Zał-2 Istotne postanowienia umowy

Zał-3  Informacje dodatkowe

Zapytanie ofertowe dot. „Zakup osprzętu elektrycznego”

Zapytanie ofertowe

Zał-1 Formularz Ofertowy

Zał-2 Istotne postanowienia umowy

Zał-3  Informacje dodatkowe

Informacja o wyniku postępowania dot. „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni”

informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania dot. „Zakup bezpiecznej nawierzchni”

informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku postępowania dot. „Dostarczenie wyposażenia do placu zabaw”

informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe dot. „Zakupu oraz wykonania bezpiecznej nawierzchni”

Zapytanie ofertowe

Zał-1 Formularz Ofertowy

Zał-2 Istotne postanowienia umowy

Zał-3  Informacje dodatkowe

Zapytanie ofertowe dot.: „Dostarczenie wyposażenia do placu zabaw”

Zapytanie Ofertowe

Zał-1 Formularz Ofertowy

Zał-2 Istotne postanowienia umowy

Zał-3  Informacje dodatkowe

Zapytanie ofertowe dot.: „Remont sali zabaw”

Zapytanie Ofertowe

Zał-1 Formularz Ofertowy

Zał-2 Istotne postanowienia umowy

Zał-3  Informacje dodatkowe

Jesteśmy pierwszą placówką w Opolu, która powstała w 1992 roku w Nurcie Edukacji Alternatywnej. Nasze Królestwo Nauki i Sztuki zawsze tętniło życiem. Radość, uśmiech, twórcza zabawa czy też odkrywanie z dziećmi wszystkich cudów świata, to fundamentalne założenia w naszym programie wychowawczym.

Korzystamy z projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci II”. W ramach projektu finansowany jest pobyt dziecka w żłobku (czesne). Osoby, które w ramach projektu już otrzymały dofinansowanie, mogą je wykorzystać w naszym żłobku. 

Adaptacja w żłobku „Tuptuś Odkrywca”

Plan adaptacji dostosujemy zarówno do Państwa możliwości, jak również potrzeb maluszków.  Dołożymy wszelkich starań, aby ten etap dzieci pokonały łagodnie i bezstresowo 🙂

 

                                            Program adaptacji

 

 

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe Przed-Szkółka Barbara Gaczkowska-Różańska realizuje projekt z Funduszy Europejskich „Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe „Przed-szkółka” w Opolu tworzy 32 nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia/kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę. Dofinansowanie projektu z UE: 378 154,05 zł