O nas

Dwujęzyczny Żłobek Artystyczny i Naukowy Tuptuś Odkrywca to najbardziej nowatorskie przedsięwzięcie w historii naszej placówki. Jesteśmy pierwszą placówką w Opolu, która powstała w 1992 roku w Nurcie Edukacji Alternatywnej. Właśnie spełniło się Nasze marzenie. Od teraz, możemy z pełną mocą wykorzystać Naszą wiedzę, doświadczenie
i mistrzowskie umiejętności pasjonatów innowacyjnych rozwiązań oraz uznane przez największych pedagogów na świecie inspirujące metody wspomagania rozwoju dzieci. Nasze Królestwo Nauki i Sztuki zawsze tętniło życiem. Radość, śmiech, twórcza zabawa czy też odkrywanie z dziećmi wszystkich Cudów Świata, to fundamentalne założenia
w naszym programie wychowawczym.

Każdego dnia tworzymy magiczną, niezwykłą, tętniącą życiem przestrzeń, w której dzieci rozwijają się w tempie przekraczającym granice wyobraźni. Sprawdzajcie Nas i obserwujcie tam, gdzie pokazujemy nasze codzienne działania oraz efekty pracy z dziećmi.

Cały projekt edukacyjny opiera się na rozbudzaniu zdolności, kreatywności, pomysłowości oraz rozwijaniu inteligencji wielorakich. Czynimy wszystko, co możliwe, by nasze odziaływanie stało się dla dzieci:

I-nspirujące, ponieważ zachęcimy dziecko do rozwiazywania problemów.

N-owoczesne, bo korzystamy z pomocy Nowej generacji.

N-owatorskie, bo wykorzystujemy twórcze pomysły podczas opracowywania scenariuszy zajęć.

O-ryginalne, bo w oparte o niekonwencjonalne, twórcze metody wspomagania rozwoju dzieci.

W-szechstronne, bo zakładamy rozwój w każdej sferze; poznawczej, społecznej emocjonalnej, ruchowej, manualnej, artystycznej, intelektualnej

A-trakcyjne, bo każdy dzień jest wspaniałą przygodą i podróżą do świata wiedzy

C-iekawe, bo poruszamy wiele wspaniałych tematów, aby zaspakajać ciekawość poznawczą dzieci

J-asne, bo angażujemy wszystkie zmysły tak, by wszystko stało się zrozumiałe.

E-lastyczne, bo dostosowujemy formy, metody, działania do wieku, możliwości, indywidualnych predyspozycji każdego dziecka, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Tworzymy z pasją, by wygrać przyszłość Naszych Dzieci.