Rodzinny Kapitał Opiekunczy

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym z dnia 17 listopada 2021 roku rodzice dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub opieką opiekuna dziennego są obowiązani do przekazania, do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu opiekuna następujących danych:

  Dane dziecka

  DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

  Mama

  Tata

  Podstawą prawną przetwarzania „nowo wymaganych” danych osobowych jest art. 3a ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zw. z ust. 1 – „[…] w celu realizacji przez ZUS dofinansowania, o którym mowa w art. 64 ust. 1.”

  Krok 2

  Rodzice/opiekunowie prawni do dnia  31 maja 2022  składają wniosek (elektroniczne) do ZUS (podając nazwę i adres żłobka) o ustalenie prawa do dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 48, do dnia 31 maja 2022 r. Prawo do dofinansowania ustala się począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r.
  Dziękujemy za pomoc 😊