Dotacje unijne

Informacje na temat realizowanych projektów.

„Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe „Przed-szkółka” w Opolu tworzy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”

Drodzy Rodzice, którzy chcą brać udział w naszej rekrutacji
uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w projekcie „Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe „Przed-szkółka” w Opolu tworzy 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest wsparcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem. W ramach projektu Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe Przed-Szkółka Barbara Gaczkowska-Różańska:

 

Regulamin rekrutacji

 

Załącznik 1

 

Załącznik 2

 

Załącznik 3

 

Załącznik 4

 

Załącznik 5

 

Załącznik 6

 

Załącznik 7

 

Załącznik 8

 

„Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe „Przed-szkółka” w Opolu tworzy 32 nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3”

Drodzy Rodzice, którzy chcą brać udział w naszej rekrutacji
uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w projekcie „Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe „Przed-szkółka” w Opolu tworzy 32 nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3” w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest wsparcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem. W ramach projektu Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe Przed-Szkółka Barbara Gaczkowska-Różańska:

 

informacja o wyniku postępowania

 

Regulamin rekrutacji

 

Załącznik 1

 

Załącznik 2

 

Załącznik 3

 

Załącznik 4

 

Załącznik 5

 

Załącznik 6

 

Załącznik 7

 

Z dniem 1 lutego 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął rekrutację do projektu Opolskie dla rodziców i dzieci II w ramach Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego 
i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Nabór będzie prowadzony do 20.02.2019.

Celem nowego projektu jest wsparcie dla 200 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu pokrywać będzie koszty opieki w żłobku lub klubie dziecięcym (tzw. czesne).  Okres udzielania pomocy wynosić będzie maksymalnie 12 miesięcy w odniesieniu do uczestnika.

Z pomocy skorzystać będą mogli pracujący rodzice/opiekunowie prawni, którzy przebywają  na  urlopie  macierzyńskim  lub rodzicielskim oraz osoby osiągające niskie  dochody ( tzw. ubodzy pracujący).

Rekrutacja będzie prowadzona w trybie miesięcznych naborów, w terminach każdorazowo podanych w ogłoszeniu o prowadzonym naborze, publikowanym na stronie internetowej projektu i będzie trwać aż do przyjęcia wymaganej liczby uczestników. W przypadku braku wolnych miejsc rodzice zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego i jego załączników. Wypełnione dokumenty proszę przesłać pocztą na adres biura projektu: Wojewódzki Urząd Pracy 
w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, pokój 6 lub złożyć osobiście w biurze projektu.

Formularz
Rekrutacyjny
Regulamin uczestnictwa
w projekcie