Opłaty

 • Opłata stała od 1 stycznia 2022 za miesięczny pobyt dziecka, które zamieszkuje na terenie Miasta Opole i jest objęte dotacją Gminy Miasta Opola w wysokości 650 PLN miesięcznie i dodatkowo pomniejszona o rodzinny kapitał opiekuńczy 400 zł /miesięcznie oraz ulgi właścicielskie będzie wynosić 760 zł

Cennik 2022

 • Kwota całkowita do zapłaty przez Rodzica zamieszkałego na terenie gminy m. Opole (1000 PLN minus 240zł – ulga właścicielska minus 80zł – dotacja maluch plus 2021 = opłata dla rodziców dziecka) – 760 PLN
 • Ulga właścicielska 240 PLN
 • Dotacja Maluch + 2021 – 80 PLN
 • Opłata za zapisanie dziecka do żłobka (wpisowe) – jednorazowo 200,00 PLN
 • Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650,00 PLN miesięcznie, na każde dziecko objęte opieką w żłobku
 • Rodzeństwa – zwolnione z wpisowego i 10% upustu od opłaty stałej
 • Ulga pracownicza
 • Dzienna stawka żywieniowa –12,50 PLN w tym dostęp do wody mineralnej, niegazowanej -bez ograniczeń
 • Dzienne wyżywienie obejmuje śniadanie, drugie śniadanie, obiad (zupa, drugie danie), podwieczorek
 • Kwota do zapłaty przez Rodzica spoza gminy Opole ustalana jest w oparciu o wysokość dofinansowania danej gminy. Dzieci są objęte dotacją Maluch + 2021 w wysokości 80,00 PLN – kwota ustalana  indywidualnie 
 • Miesięczny koszt funkcjonowania jednego miejsca w okresie od 01.01.2021 r. -31.08.2021 r. wynosi 1890 PLN z kosztami wyżywienia 
 • Miesięczny koszt funkcjonowania jednego miejsca w okresie od 01.01.2021 r. -31.08.2021 r. 1650 PLN bez kosztów wyżywienia