Opłaty

  • Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650,00 zł miesięcznie, na każde dziecko objęte opieką w żłobku
  • Opłata stała (uwzględniająca dotacje z Gminy Miasta Opola oraz dotacje MALUCH plus) za pobyt dziecka w żłóbku: Opłata rodziców – 680.00 PLN/os/mc
  • Całościowy koszt utrzymania dziecka w żłobku w okresie
    od 01.01.2021 r. -31.08.2021 r. wynosi 1410 zł bez kosztów wyżywienia.
  • Dzienne wyżywienie obejmuje śniadanie, drugie śniadanie, obiad (zupa, drugie danie), podwieczorek
  • Dzienna stawka żywieniowa -12 PLN w tym dostęp do wody mineralnej, niegazowanej -bez ograniczeń
  • Opłata za zapisanie dziecka do żłobka (wpisowe) – jednorazowo 200,00 PLN
  • Rodzeństwa – zwolnione z wpisowego i 10% upustu od opłaty stałej.