Opłaty

 • Opłata stała od 1 września 2023 za miesięczny pobyt dziecka, które zamieszkuje na terenie Miasta Opole i jest objęte dotacją Gminy Miasta Opola w wysokości 650 PLN miesięcznie i dodatkowo pomniejszona o dofinansowanie z ZUS 400 zł /miesięcznie oraz ulgi właścicielskie będzie wynosić 980 zł – do tej kwoty należy doliczyć 400 zł jeśli rodzic otrzymuje zasiłek z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego
 • Kwota bazowa czesnego za miesięczny pobyt dziecka w żłobku wynosi 1380 zł bez kosztów wyżywienia.
 • Dofinansowanie z ZUS – 400 PLN
 • Opłata za zapisanie dziecka do żłobka (wpisowe) – jednorazowo 200,00 PLN
 • Inne koszty: wyprawka 380 zł (opłata roczna płatna we wrześniu w danym roku szkolnym), opłata na cele artystyczne 240zł ( opłata roczna płatna w marcu w danym roku szkolnym)
 • Opłata dobrowolne: ubezpieczenie dziecka na rok szkolny, Mikołaj itp.
 • Miasto Opole udziela dotacji celowej w wysokości 650,00 PLN miesięcznie, na każde dziecko objęte opieką w żłobku
 • Rodzeństwa uczęszczające do żłobka lub przedszkola Przed-Szkółka – zwolnione są z wpisowego i otrzymują 10% upustu na każde dziecko od opłaty stałej.
 • Ulga pracownicza
 • Dzienna stawka żywieniowa – 16 PLN w tym dostęp do wody mineralnej, niegazowanej -bez ograniczeń
 • Dzienne wyżywienie obejmuje śniadanie, drugie śniadanie, obiad (zupa, drugie danie), podwieczorek