Zgłoszenie - Krok 1

Proszę o wypełnienie Zgłoszenia.
Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się z Państwem.
Przedstawimy możliwości przyjęcia.

Deklaruję zapis dziecka do przedszkola Przed-Szkółka


Dane dziecka

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Mama

Tata

  • Zapisy odbywają się na zasadzie ogólnej dostępności i prowadzone są według kolejności zgłoszeń.
  • Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30 -18.00
  • Dzieci uczęszczające do Żłobka Tuptuś Odkrywca mają pierwszeństwo przy zapisie do naszego Przedszkola Przed-Szkółki.
  • Rezerwacja miejsca następuje po uregulowaniu wpisowego

Zgłoszenie - Krok 2

Proszę o wypełnienie Karty zgłoszenia (pobrać kartę DPF poniżej) i uregulowanie kwoty wpisowego -200 zł.
– Dokument PDF można wysłać mailem  lub dostarczyć bezpośrednio do opiekunów w Żłobku:

info@przedszkolka.pl

Karta zgłoszenia

 

NPAiJ „Przed – Szkółka” 45-054 Opole, Grunwaldzka 29
Nasze konto:
BANK ŚLĄSKI O/OPOLE 09 1050 1504 1000 0092 6376 9862

 

Zgłoszenie - Krok 3

Proszę umówić się na ADAPTACJĘ

tel:792222198

Program
adaptacji

Zgłoszenie - Krok 4

Zapraszamy do siedziby Żłobka w celu zawarcia kontraktu.
Adres Żłobka:

ul. O. J. Czaplaka 1 B
45-055 Opole