Zgłoszenie - Krok 1

Proszę o wypełnienie Zgłoszenia.
Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się z Państwem.
Przedstawimy możliwości przyjęcia.

  Deklaruję zapis dziecka do przedszkola Przed-Szkółka

  Dane dziecka

  DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

  Mama

  Tata

  Podstawą prawną przetwarzania „nowo wymaganych” danych osobowych jest art. 3a ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zw. z ust. 1 – „[…] w celu realizacji przez ZUS dofinansowania, o którym mowa w art. 64 ust. 1.”

  • Zapisy odbywają się na zasadzie ogólnej dostępności i prowadzone są według kolejności zgłoszeń.
  • Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30 -18.00
  • Dzieci uczęszczające do Żłobka Tuptuś Odkrywca mają pierwszeństwo przy zapisie do naszego Przedszkola Przed-Szkółki.
  • Rezerwacja miejsca następuje po uregulowaniu wpisowego

  Zgłoszenie - Krok 2

  Po otrzymaniu potwierdzenia o wpisaniu dziecka na listę dzieci przyjętych do Żłobka proszę  o  uregulowanie kwoty wpisowego -200 zł.

  NPAiJ „Przed – Szkółka” 45-054 Opole, Grunwaldzka 29
  Nasze konto:
  BANK ŚLĄSKI O/OPOLE 09 1050 1504 1000 0092 6376 9862

   

  Zgłoszenie - Krok 3

  Adaptacje umawiamy telefonicznie, indywidualnie z każdym rodzicem.

  Program
  adaptacji

  Zgłoszenie - Krok 4

  Zapraszamy do siedziby Żłobka w celu zawarcia kontraktu.
  Adres Żłobka:

  ul. O. J. Czaplaka 1 B
  45-055 Opole