Zgłoszenie - Krok 1

Proszę o wypełnienie Zgłoszenia.
Po otrzymaniu zgłoszenia, skontaktujemy się z Państwem.
Przedstawimy możliwości przyjęcia.

    Deklaruję zapis dziecka do przedszkola Przed-Szkółka

    Dane dziecka

    DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

    Mama

    Tata

    Podstawą prawną przetwarzania „nowo wymaganych” danych osobowych jest art. 3a ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zw. z ust. 1 – „[…] w celu realizacji przez ZUS dofinansowania, o którym mowa w art. 64 ust. 1.”

    • Zapisy odbywają się na zasadzie ogólnej dostępności i prowadzone są według kolejności zgłoszeń.
    • Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30 -18.00
    • Dzieci uczęszczające do Żłobka Tuptuś Odkrywca mają pierwszeństwo przy zapisie do naszego Przedszkola Przed-Szkółki.
    • Rezerwacja miejsca następuje po uregulowaniu wpisowego

    Zgłoszenie - Krok 2

    Po otrzymaniu potwierdzenia o wpisaniu dziecka na listę dzieci przyjętych do Żłobka proszę  o  uregulowanie kwoty wpisowego -200 zł.

    NPAiJ „Przed – Szkółka” 45-054 Opole, Grunwaldzka 29
    Nasze konto:
    BANK ŚLĄSKI O/OPOLE 09 1050 1504 1000 0092 6376 9862

     

    Zgłoszenie - Krok 3

    Adaptacje umawiamy telefonicznie, indywidualnie z każdym rodzicem.

    Program
    adaptacji

    Zgłoszenie - Krok 4

    Zapraszamy do siedziby Żłobka w celu zawarcia kontraktu.
    Adres Żłobka:

    ul. O. J. Czaplaka 1 B
    45-055 Opole