Arteterapia – Mały Kreator

Zajęcia z wykorzystaniem elementów arteterapeutycznych pomagają
w pokonywaniu lęków, wzmacniają wiarę we własne siły, pobudzają ekspresję, pomagają w kształtowaniu wrażliwości, umiejętności wyrażania uczuć, stanów emocjonalnych, umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych.

Jak plastyka, muzyka, taniec, teatr wpływają na rozwój dziecka.

Okazuje się, że dzieci zachęcane do rozwijania i wyrażania się w muzyce, tańcu, rysowaniu, malowaniu i działaniach parateatralnych – lepiej się uczą w szkole i łatwiej przyswajają wiedzę. Nie powinno to nikogo dziwić. Człowiek grał, tańczył, malował, wyrażał emocje, zanim nauczył się mówić.

Naturalną potrzebą dziecka, jest potrzeba swobodnej ekspresji: plastycznej, werbalnej, muzycznej, ruchowej, teatralnej. Ekspresja jest wyzwoleniem
się napięć psychicznych, odwracaniem uwagi skoncentrowanej na samym sobie i własnym „Ja”. Ujawnia rzeczywiste, prawdziwe emocje i uczucia. Twórczość, to wrodzona potrzeba wyrażania siebie. Jest to także komunikowanie innym ludziom swoich myśli oraz przeżyć. Twórcza ekspresja, to zarówno spontaniczne wyrażanie emocji a równocześnie naturalna potrzeba, zapewniająca pełny rozwój dziecka. Zapobiega jednostronnemu rozwojowi intelektu, a przede wszystkim pozwala nawiązywać kontakty społeczne z rówieśnikami. Jako forma czynnego działania, staje się źródłem radości, drogą samorealizacji i rozwoju. Osobowość każdego dziecka kształtuje się w zetknięciu z otaczającym światem. Sztuka może dopomóc w rozumieniu rzeczywistości oraz budowaniu do niej pozytywnego stosunku: rozbudzać myślenie i emocje, ukazywać obszary piękna, zachęcać do postawy twórczej, uczyć wartościowania. Emocje, które wywołują w nas ludzie, zjawiska czy zdarzenia trudno czasami wyrazić słowami. To, co przeżywamy, jest często niezrozumiałe dla innych. Choć znamy tyle słów, nie potrafimy nazwać naszych wewnętrznych stanów. Sztuka może pomóc spojrzeć w głąb siebie, może również stać się dla wielu osób jedynym środkiem ekspresji emocjonalnej. Poprzez symbol umożliwia komunikację różnych przekonań, konfliktów, urazów. Może pomóc dostrzec, że spontaniczne wyrażanie siebie jest naprawdę możliwe, co więcej, możliwa jest nasza przemiana.”