Kadra

Zuzanna Nierenberg

Wykształcenie:
WSZiA w Opolu – studia magisterskie, kierunek Kształcenie
wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne

Kursy i szkolenia:

 • Pedagogika zabawy w pracy nauczyciela
 • Techniki plastyczne
 • Nauka czytania poprzez zabawę
 • Szkolny program Ekozespołów
 • Matematyka w edukacji przedszkolnej
 • Przyjaciele Zippiego
 • Aktywność muzyczno – ruchowa dzieci na podstawie metody aktywnego
 • słuchania muzyki według Batti Strauss, cz. Ii II
 • Kurs szybkiego czytania
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Nazywanie świata –odimienna metoda nauki czytania autorstwa dr IMajchrzak
 • Jak skutecznie pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową?

W związku z wydaniem w czerwcu 2012r książki z autorskimi wierszykami edukacyjnymi dla dzieci
„Rymowanki Pani Zuzanki” (ilustrowanej przez dzieci z mojej grupy) prowadziła:

 • Cykliczne zajęcia „W ZUZANKOWIE –czytamy z wyobraźnią” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
 • Cotygodniowe zajęcia twórcze „W ZUZANKOWIE –czytamy z wyobraźnią” w Pubie Ostrówek.
 • Warsztaty dla nauczycieli „W ZUZANKOWIE – czytamy i tworzymy z wyobraźnią” w SP w Pieczyskach.
 • Animowane warsztaty i zabawy dla dzieci przy okazji imprez organizowanych przez Centrum Organizacji
  Pozarządowych w Opolu