Opiekunki

Dorota Kamińska

Wykształcenie:

Studium Medyczne- Poziom Licencjata

Kursy i szkolenia:

-Kurs „Opiekunka w żłobku”

-Szkolenie „Wykorzystanie Metody Weroniki Sherborne we wspomaganiu rozwoju dzieci”.

-Szkolenie „Pierwsza pomoc”

-Szkolenie „Kodowanie na dywanie”

-Szkolenie „Edukacja z Pozytywną Dyscypliną od najmłodszych lat – wprowadzenie do metodyki Pozytywnej Dyscypliny dla opiekunów i nauczycieli okresu wczesnodziecięcego”

-Szkolenie „Wczesna diagnoza i terapia małego dziecka”

-Szkolenie „Deficyty emocjonalne dziecka”

-Warsztaty metodyczne „Wspieranie rozwoju w wieku przedszkolnym”

-Seminarium z Pawłem Zawitkowskim „Ocena i profilaktyka zaburzeń oraz wspieranie rozwoju dzieci”