Kadra

Agnieszka Turek

Wykształcenie:

 • Psychologia – Uniwersytet Opolski, specjalność kliniczna
 • Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego „Andragog”-studia w zakresie kwalifikacji pedagogicznych
 • SWPS w Katowicach – psychoterapia poznawczo-behawioralna

 

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • MAKATON, szkolenie podstawowe Teoria umysłu, centralna koherencja diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Planowanie terapii osób ze spektrum autyzmu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w warunkach placówki edukacyjnej i opiekuńczej
 • Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych
 • Zachowania trudne w codziennym życiu dziecka z ASD
 • Diagnoza małego dziecka
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • Podstawy terapii rodzin w ujęciu systemowym
 • Techniki relaksacyjne w pracy terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi
 • Konferencja szkoleniowa Fundacji Synapsis “Drogi i Mosty“ – najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD

O mnie:
Zawodowo wiele lat związana byłam z ośrodkiem rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, gdzie zdobywałam doświadczenie w zakresie diagnozowania i doskonaliłam warsztat psychologa-terapeuty. Pracowałam także w przedszkolu integracyjnym oraz w Ośrodku Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Krapkowicach, zajmując się tam przede wszystkim prowadzeniem terapii najmłodszych pacjentów. Aktualnie jestem częścią zespołu diagnostycznego w poradni dla osób w spektrum autyzmu. Praca z dziećmi daje mi energię, podziwiam je za entuzjazm, pasję, z jaką poznają świat, umiejętność cieszenia się małymi rzeczami i nieszablonowy sposób myślenia. Inspirują mnie idee rodzicielstwa bliskości i porozumienia bez przemocy, chętnie korzystam z nich w swojej pracy. W wolnym czasie najchętniej czytam, układam puzzle i pielęgnuję domowy inwentarz (kilka gryzoni i mnóstwo kwiatów).