Gry i zabawy ruchowe

Dziecko  do swojego prawidłowego rozwoju potrzebuje około 5- 6 godzin ruchu dziennie. Dopiero przy takiej dawce bilans ruchowy jest wyrównany.  Zajęcia ruchowe kierowane  mogą być inspirowane przez nauczyciela – wówczas o formie i organizacji zajęć decyduje nauczyciel; oraz zajęcia ruchowe dobrowolne, w których nauczyciel stwarza jedynie warunki do rozwijania optymalnej ruchliwości dziecka pozostawiając wiele inicjatywy
i pomysłowości wychowankom. Zajęcia ruchowe powinny dawać okazję do wszechstronnego ruchu, samowyrażania się dziecka, do współzawodnictwa i współ- działania oraz nawiązywania kontaktów. Aktywność ruchowa jest najlepszym stymulatorem organizmu do efektywnego działania.

naszym żłobku w jak największym stopniu staramy się zaspokajać naturalną potrzebę ruchu wszystkich dzieci. Przestronne sale zabaw oraz wyposażenie w bezpieczne, dostosowane do wieku dzieci atrakcyjne urządzenia, jak również własny ogromny ogród
i plac zabaw, z pewnością sprzyja będzie nabywaniu sprawności fizycznej maluszków oraz daje dzieciom możliwość „ruchowego wyżycia się”. Wychowawcy inspirują ciekawe zabawy ruchowe, aby dzieci na świeżym powietrzu mogły rozwijać swoje sprawności ruchowe oraz hartować młode organizmy. Podczas zabaw i ćwiczeń stosujemy „Metody ruchu rozwijającego” Weroniki Sherborne ,Kniessów, labana, Pedagogiki zabawy i wiele innych form zajęć ruchowych. Zachęcamy rodziców do ubierania swoich pociech
w wygodne, nie krępujące ruchów ciała ubranka, aby dzieci mogły się swobodnie
i naturalnie poruszać. Zabawy ruchowe, to to zajęcia dla każdej grupy wiekowej.

A to w zdrowym ciele zdrowy duch

Każdy Tuptuś oprócz codziennych zabaw ruchowych korzysta ze spacerów na które  często razem wychodzimy. Młodsze dzieci korzystająz wózków, a starsze dzielnie masze-
rują z naszym przyjacielskim smokiem.