W marcu jak w garncu, czyli sezonowe prace plastyczne Podróżników.