Magic Englis Story

Magic Englih Story, to najbardziej efektywny program  rozwijania praktycznych umiejętności językowych małego dziecka. Pracowaliśmy nad nim przez wiele  lat, Wykorzystujemy w nim przede wszystkim własne doświadczenia i rozwiązania, ale również opieramy się na wyjątkowo efektywnych programach światowej klasy pedagogów.

Obecnie możemy poszczyć się wyjątkowymi umiejętnościami naszych wychowanków. To dlatego, z uwagi na niezwykłe rezultaty, specjalista
i metodyk Naszej placówki Małgorzata Stachańczyk, została zaproszona jako ekspert do programu Dwujęzyczne Opole. To właśnie podopieczni Pani Małgosi, zdobyli Główną nagrodę za kompetencje językowe. To Ona inspiruje i roztacza metodyczną opiekę  nad Naszymi specjalistami, którzy
z ogromnym sercem i pasją kontynuują realizację programu nauczania języka angielskiego oraz osiągają w pracy z dziećmi cudowne wyniki.

Język angielski stanowi w dzisiejszych czasach jeden z priorytetowych obszarów edukacji, także tych najwcześniejszych. Dowiedziono bowiem, że uczenie się języka obcego od najmłodszych lat daje wspaniałe efekty – dzieci rozwijają pamięć, rewelacyjnie naśladują właściwy akcent i intonację,
w sposób naturalny badając i doświadczając drugiego języka. Dlatego też, warto inwestować w naukę języka angielskiego już od najmłodszych lat.

Posiadamy niezwykle bogaty arsenał doświadczeń oraz wiele sukcesów.
A obecnie całą wiedzę wykorzystamy w Naszym Żłobku Tuptuś Odkrywca. Na bazie  wieloletniej praktyki powstał program, który łącząc najbardziej efektywne metody nauczania, stworzył nam ogromne możliwości rozwijania kompetencji językowych u naszych podopiecznych. Zajęcia prowadzimy poprzez fabularyzowane zabawy, dzięki czemu dzieci uczestniczą w nich z radością i ogromnym zaangażowaniem. Zabawa,
to w istocie najskuteczniejsza forma nauki. Dlatego to właśnie na niej opieramy nasze działania. Są one pełne fascynujących przygód, zapadających w pamięć piosenek i rymowanek, historyjek obrazkowych, elementów dramy, zabaw wykorzystujących metodę reagowania całym ciałem i wielozmysłowego doświadczania. Dzieci są tu aktywnymi uczestnikami, dzięki czemu jeszcze intensywniej się rozwijają.

Wiemy, jak istotną rolę odgrywa zanurzanie dzieci w języku, dlatego też język angielski towarzyszy im w trakcie codziennych czynności takich jak; zabawy, spacery czy posiłki. Nieustanie rozszerzamy zakres oddziaływania.

Zajęcia plastyczne, teatralne i muzyczne  również prowadzimy w języku angielskim. Dzięki tym formom, dzieci mogą w całkowicie naturalny sposób  dosłownie zanurzać się w języku i poznawać otaczający je świat. Wszystkie dzieci kochają się bawić, a atmosfera zabawy sprzyja przyswajaniu wiedzy. Radosne okrzyki Dzieci wyznaczają nam właściwy kierunek.

Wspaniałe efekty potwierdzają, że obrany przez nas kierunek jest właściwy, a zajęcia pokazowe niezmiennie zachwycają rodziców
i imponują bogatym zasobem słownictwa dzieci oraz fantastycznym poziomem rozumienia ze słuchu.(sprawdzajcie nas i obserwujcie, bo nieustanie dzielimy się efektami na Naszych stronach. )

Osiągnięcia:
Dziecko:

 • posiada czynną znajomość słownictwa z ponad 20 zakresów tematycznych,
 • posiada bierną znajomość kilkuset słów i wyrażeń, operuje wieloma zwrotami i wyrażeniami, właściwe stosując je w kontekście,
 • rozumie polecenia w języku angielskim i potrafi na nie właściwie zareagować,
 • nawiązuje komunikację w języku angielskim,
 • potrafi się przedstawić oraz opowiedzieć o sobie i swoich upodobaniach,
 • rozumie wiele podstawowych pytań i potrafi na nie odpowiedzieć,
 •  rozumie historyjki obrazkowe, potrafi reagować na pojawiające się w ich trakcie pytania,
 • odgaduje zagadki w języku angielskim,
 •  zna elementy kultury krajów angielskiego obszaru językowego
 • śpiewa różnorodne piosenki w języku angielskim,
 • jest zaangażowane i otwarte,
 • z radością uczestniczy w zajęciach językowych,
 • prezentuje bardzo wysoki poziom rozumienia ze słuchu,
 • jest tolerancyjne i otwarte na inną kulturę oraz ciekawe świata.