Wychowawcy

Sybilla Wolbiś

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Opolski: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (studia
  licencjackie)
 • Uniwersytet Opolski: Psychologia Społeczna (studia magisterskie)
 • Terapia dzieci i młodzieży (studia podyplomowe)
 •  Szkoła Językowa British School- Certyfikat FCE

Kursy i szkolenia:

 • Praca z dziećmi i młodzieżą w kryzysach psychicznych (dzieci przejawiające zachowania autodestrukcyjne, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocji)
 • Technika pracy w grupie oraz rodziną
 • Arteterapia
 • Bajkoterapia
 • Teatr terapeutyczny
 • Trening umiejętności społecznych
 • Trener metod relaksacji dzieci i młodzieży
 • Muzykoterapia
 • Terapia przez ruch
 • Muzyczna przygoda
 • przedszkolaka
 • Jak nauczyć dziecko czytać?
 • Diagnoza i terapia zaburzeń eksternalizacyjnych i internalizacyjnych (prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych)
 • Szkolenie z zakresu udzielania wsparcia psychologicznego, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, interwencja w kryzysie
 • Kodowanie na dywanie
 • Matematyka dla najmłodszych
 • Szkolenie z metody W eroniki Sherborne
 • Bajkoterapia dla dzieci i młodzieży – Jak budować dobre relacje z rodzicami? (webinar)
 • „Bajkoterapia: Oswajamy lęk i tęsknotę – Wczesna interwencja logopedyczna u dzieci w wieku żłobkowym (webinar)

Ukończyłam psychologię  na Uniwersytecie Opolskim.  (specjalizacja: społeczna).  Moją chęć pracy z dziećmi rozbudziły studia psychologiczne to właśnie tam dzięki zajęciom praktycznym zdałam sobie sprawę, że chcę pracować z maluchami, obserwować ich postępy i kształcić. Jednakże wcześniejsza praca na stanowisku redaktora w TVP3 Opole również przyczyniła się do tego, gdyż moje materiały w większości opierały się o tematykę edukacji wczesnoszkolnej, nowinek edukacyjnych oraz wychowania dzieci i młodzieży.

Język angielski towarzyszy mi od najmłodszych lat, ponieważ sama ukończyłam szkołę językową. W związku z tym miałam ciągłą styczność z osobami anglojęzycznymi co bardzo ułatwiło mi komunikację i naukę języka. Po ukończeniu liceum otrzymałam certyfikat FCE, który świadczy o tym, że mój poziom języka angielskiego utrzymuje się na poziomie zaawansowanym. Dodam, że umiejętności zdobyte na studiach ułatwiły mi sprawne nauczanie dzieci w bardzo efektywny sposób.

Obserwowanie tego, jak dzieci pokonują nowe trudności, jak się zmieniają i rozwijają utwierdza mnie w przekonaniu sensu mojej pracy, a każdy uśmiech na ich twarzy jest dla mnie ogromną nagrodą. Dlatego kontynuacja mojej ścieżki edukacji będzie kierunkować się w stronę psychoterapii dziecięcej. Niezwykle ważne dla mnie jest rozbudzanie ciekawości i wyobraźni podopiecznych, bowiem jak powiedział Albert Einstein ,,Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.”