Kadra

Marcin Różański

Wykształcenie

  • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – Magister specjalności Turystyka Aktywna
  • Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji – Studia podyplomowe: Zarządzanie Placówką Oświatową
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu Studia Podyplomowe: Informatyka w Edukacji
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu – Przygotowanie Pedagogiczne

Kursy i szkolenia:

  • Aktywny Lider – Szkolenie dla liderów organizacji pozarządowych
  • Ochrona Danych Osobowych dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  • Zmodernizowany System Informacji Oświatowej – zasady sprawozdawczości w nowym roku szkolnym
  • System Informacji Oświatowej – wprowadzanie i weryfikacji danych w zmodernizowanym systemie oraz sprawozdawczość
  • Instruktor Brazylijskiej Sztuki Walki Capoiera
  • Instruktor samoobrony