Nauczyciele

Ewa Andrejszyn

Wykształcenie:

– Edukację Kreatywną z Medialną – Uniwersytet Opolski
– Pedagogikę Medialną z Edukacją Artystyczną – Uniwersytet Opolski
– Resocjalizację z Socjoterapią i arteterapią – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
– Edukację Elementarną – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Instruktor tańca w Akademii Tańca RAMADA, nauczyciel rytmiki
w Niepublicznej Szkole Baletowej, oraz nauczyciel gry aktorskiej
w Opolskiej Akademii Musicalowej RAMADA ART.

Ukończone kursy, warsztaty:

– Centrum Edukacji Artystycznej „Muzylek Moni” – kursy muzyczno – taneczno – teatralne dla dzieci;

– ProCentrum – Logorytmika: Ruch, Słuch, Słowo;

Dzieci sprawiają, że praca daje mi dużo radości. Dzięki nim codziennie mogę nauczyć się czegoś nowego. Od kiedy pamiętam chciałam pracować z dziećmi i przez całą swoją edukację dążyłam do tego. Już za czasów liceum angażowałam się w pomoc dzieciom poprzez udzielanie korepetycji, czy opiekę oraz organizację czasu wolnego dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. Na studiach byłam członkiem Teatru „Zapadnia” oraz Uniwersyteckiego Chóru „Dramma Per Musica”, dzięki którym zdobyłam doświadczenie teatralne i muzyczne, które w pełni mogę wykorzystać
w pracy z dziećmi. Twórcza aktywność dzieci jest nieodłączną częścią dzieciństwa. Dzieci angażują się w proces twórczy, aby budować własne wewnętrzne drogi zewnętrznego świata, które mogą odkrywać właśnie podczas zajęć muzycznych, teatralnych czy tanecznych. Zadowolenie oraz uśmiech dziecka, które im towarzyszą w trakcie powyższych zajęć jest najlepszą nagrodą jaką można otrzymać podczas pracy.