Wychowawcy

Wioletta Kopiec

 

Wykształcenie:

 • Pedagogika dydaktyczno- wychowawcza- Wyższa Szkoła
  Bankowa we Wrocławiu wydział Ekonomiczny w Opolu- (studia
  magisterskie)
 • Przygotowanie pedagogiczne- Wyższa Szkoła Bankowa we
  Wrocławiu wydział Ekonomiczny w Opolu –(studia
  podyplomowe)
 • Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne, specjalizacja:
  Służby mundurowe i Bezpieczeństwo Państwa-Wyższa Szkoła
  Bankowa we Wrocławiu wydział Ekonomiczny w Opolu – (studia
  licencjackie)
 • Terapeuta dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychicznym-
  autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, zaburzenia integracji
  sensorycznej

Szkolenia:

 • Bunt dwu-, trzy-, czterolatka. Metody i techniki pomagające
  dzieciom radzić sobie ze złością i frustracja.
 • Edukacja z pozytywną dyscyplina od najmłodszych lat.
 • Matematyka w żłobku
 • Pierwsza pomoc

Zawsze uśmiechnięta, gotowa przytulić i otrzeć łezkę w razie dziecięcych smutków. Kierując się zasadą, że dzieci uczą się poprzez wszystko co robią – wprowadzam dzieci w nowe, ciekawe doświadczenia, przygotowując kreatywne i rozwojowe zajęcia. Praca z dziećmi daje mi wielką radość,  zadowolenie i satysfakcję, a przede wszystkim poczucie spełnienia zawodowego.